Disclaimer

De auteurs:
Het lesmateriaal en de filmpjes zijn ontworpen door Jennifer Rosvall (leerkracht in het speciaal onderwijs en kinderyogadocente) en Harry Lubeek.
De oefeningen zijn veilig om te doen mits de instructies zorgvuldig worden opgevolgd.
De auteurs van het lesprogramma stellen zich niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het toepassen van de inhoud de lessen.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

info@breingein.com